KADRA

 

Dyrektor Akademii

mgr Martyna Górska

Wykształcenie: wyższe magisterskie 

 

Kwalifikacje zawodowe:

- Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

specjalizacja: Pedagogika Specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej z informatyką w kształceniu niepełnosprawnych.

- Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

specjalizacja oligofrenopedagogika.

 

Warsztaty i szkolenia

- warsztaty "terapia i integracja poprzez ruch"

-warszaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów Klanza koło w Tychach. 4 pory roku Pedagogiki Zabawy w pracy z dziećmi. 

- warsztaty metodyczne "rękodzieło ludowe"

 

mgr Joanna Wróbel, wychowawca grupy

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Kwalifikacje zawodowe:

- Uniwersytet Śląski w katowicach. Specjalizacja: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

- Uniwersytet Opolski. Kierunek: pedagogika, specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna.

Warsztaty i szkolenia

- kurs doskonalący nt. Metoda Ruchu Rozwijacjącego wg Weroniki Sherborne. Course Leader Developmental Movement. The International Sherborne Co-operation. 

- zabawy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym , metoda Bati Strauss

- warszat choreoterapii i elementy arteterapii jako metody pracy z grupą terapeutyczną.

- warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów Klanza koło w Tychach. Zajęcia socjoterapeutyczne z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy.

- szkolenie "radzenie sobie z agresią"

 

mgr Anna Broź, wychowawca grupy

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Kwalifikacje zawodowe:

- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydział Pedagogiczny. Specjalizacja: pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna.

- Uniwersytet Śląski. wydział Pedagogiki i Psychologii.                                   Specjalizacja: oligofrenopedagogika

- Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.Specjalizacja:pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Warsztaty i szkolenia

- szkolenie Regionalnego ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w katowicach. Logorytmika-rytm, muzyka, słowo.

- szkolenie Regionalnego Ośrodka Metodyczno- Edukacyjnego Metis w Katowicach. Logopedyczne ABC dla Nauczycieli.

- szkolenie Regionalnego Ośrodka Metodyczno- Edukacyjnego Metis w Katowicach. Fascynujące eksperymenty- czyli proste sposoby na oczarowanie przedszkolaka światem Celestyna Freineta.

- szkolenie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania-zima części II czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia terapii, edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.

 

Katarzyna Godoj, wychowawca grupy

 Kwalifikacje zawodowe:

- Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach. Specjalizacja Oligofrenopedagogika

- Wyższa Szkołą w Poznaniu. Specjalizacja: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Warsztaty i szkolenia:

- Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Terapeuta Zajęciowy.

- warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza           " kiedy maluchy zmieniają się w zuchy".

- warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza" trening rozwoju osobistego"

-kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

mgr Katarzyna Enenkiel, wychowawca grupy

Wykształcenie: wyżesze magisterskie

 

Kwalifikacje zawodowe:

- Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Specjalizacja: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

 

Dorota Lorenowicz 

Kwalifikacje zawodowe: starsza pielęgniarka dyplomowana

facebook