• Dyrektor Akademii

  Wychowawca grupy
  mgr Martyna Górska
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja: Pedagogika Specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej z informatyką w kształceniu niepełnosprawnych.
  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja oligofrenopedagogika.

  Warsztaty i szkolenia

  • Warsztaty „terapia i integracja poprzez ruch”
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów Klanza koło w Tychach. 4 pory roku Pedagogiki Zabawy w pracy z dziećmi. 
  • Warsztaty metodyczne „rękodzieło ludowe”
 • Wychowawca grupy

  mgr Monika Skrzypczak
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Specjalizacja ” zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.”

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach.
  •  Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Rozwój ruchowy dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
  • Zabawa przez eksperyment w żłobku i przedszkolu.
  • Mini disco – tańce dla dzieci.
  • Pozytywne – proaktywne i reaktywne sposoby radzenia sobie z „trudnymi zachowaniami” u małych dzieci.
 • Wychowawca grupy

  Anna Wejman
  Wykształcenie: wyższe licencjackie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Specjalizacja: Pedagogika resocjalizacyjna.
  • Warsztaty i szkolenia

   • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
   • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
   • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wychowawca grupy

  Mirosława Orlikowska

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym.

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wychowawca grupy

  Iwona Tymcio

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym.

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Starsza pielęgniarka dyplomowana

  Dorota Lorenowicz