• Dyrektor Akademii

  Wychowawca grupy
  mgr Martyna Górska
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja: Pedagogika Specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej z informatyką w kształceniu niepełnosprawnych.
  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja oligofrenopedagogika.

  Warsztaty i szkolenia

  • Warsztaty „terapia i integracja poprzez ruch”
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów Klanza koło w Tychach. 4 pory roku Pedagogiki Zabawy w pracy z dziećmi. 
  • Warsztaty metodyczne „rękodzieło ludowe”
 • Wychowawca grupy

  mgr Monika Skrzypczak
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Specjalizacja ” zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.”

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach.
  •  Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wychowawca grupy

  Beata Lis

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Dyplom Europass. Specjalizacja opiekunka dziecięca. 

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  • Szkolenie ” Zabawy wyciszające na każdą porę roku”
  • Szkolenie ” Rozwój społeczny i emocjonalny małego dziecka”
  • Szkolenie ” Techniki zdobienia z pergaminu”
  • Szkolenie ” Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych”
  • Szkolenie ” Kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne dzieci, zadania dla nauczycieli i rodziców”
  • Szkolenie ” Gry i zabawy logopedyczne dla dzieci przedszkolnych”
  • Szkolenie ” Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci”
  • Szkolenie ” Takie dziecko też jest w szkole: Dziecko nieśmiałe, dziecko o obniżonym poczuciu własnej wartości”
  • Szkolenie ” Uzależniania behawioralne”
  •  Szkolenie ” wpływ odżywiania na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży” 
  • Szkolenie ” Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”
  • Szkolenie I II III stopnia języka migowego dla nauczycieli 
 • Wychowawca grupy

  mgr Magdalena Deuter
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach. Specjalizacja Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, studia podyplomowe.  Specjalizacja Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Starsza pielęgniarka dyplomowana

  Dorota Lorenowicz