• Dyrektor Akademii

  Wychowawca grupy
  mgr Martyna Górska
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja: Pedagogika Specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej z informatyką w kształceniu niepełnosprawnych.
  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja oligofrenopedagogika.

  Warsztaty i szkolenia

  • Warsztaty „terapia i integracja poprzez ruch”
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów Klanza koło w Tychach. 4 pory roku Pedagogiki Zabawy w pracy z dziećmi. 
  • Warsztaty metodyczne „rękodzieło ludowe”