• Dyrektor Akademii

  Wychowawca grupy
  mgr Martyna Górska
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja: Pedagogika Specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej z informatyką w kształceniu niepełnosprawnych.
  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja oligofrenopedagogika.

  Warsztaty i szkolenia

  • Warsztaty „terapia i integracja poprzez ruch”
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów Klanza koło w Tychach. 4 pory roku Pedagogiki Zabawy w pracy z dziećmi. 
  • Warsztaty metodyczne „rękodzieło ludowe”
 • Wychowawca grupy

  mgr Monika Skrzypczak
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Specjalizacja ” zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.”

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach.
  •  Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wychowawca grupy

  mgr Joanna Wróbel
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach. Specjalizacja: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
  • Uniwersytet Opolski. Kierunek: pedagogika, specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna.

  Warsztaty i szkolenia

  • Kurs doskonalący nt. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Course Leader Developmental Movement. The International Sherborne Co-operation. 
  • Zabawy muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym , metoda Bati Strauss
  • Warsztat choreoterapii i elementy arteterapii jako metody pracy z grupą terapeutyczną.
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów Klanza koło w Tychach. Zajęcia socjoterapeutyczne z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy.
  • Szkolenie „radzenie sobie z agresją”
 • Wychowawca grupy

  mgr Magdalena Deuter
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach. Specjalizacja Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, studia podyplomowe.  Specjalizacja Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wychowawca grupy

  mgr Katarzyna Ruta
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach. Specjalizacja Oligofrenopedagogika
  • Wyższa Szkołą w Poznaniu. Specjalizacja: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z logopedią.

  Warsztaty i szkolenia:

  • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Terapeuta Zajęciowy.
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza ” kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”.
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza” trening rozwoju osobistego”
  • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Starsza pielęgniarka dyplomowana

  Dorota Lorenowicz