• Dyrektor Akademii

  Wychowawca grupy
  mgr Martyna Górska
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja: Pedagogika Specjalna w zakresie pedagogiki terapeutycznej z informatyką w kształceniu niepełnosprawnych.
  • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Specjalizacja oligofrenopedagogika.

  Warsztaty i szkolenia

  • Warsztaty „terapia i integracja poprzez ruch”
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i animatorów Klanza koło w Tychach. 4 pory roku Pedagogiki Zabawy w pracy z dziećmi. 
  • Warsztaty metodyczne „rękodzieło ludowe”
 • Wychowawca grupy

  mgr Monika Skrzypczak
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Specjalizacja ” zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.”

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach.
  •  Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Rozwój ruchowy dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
  • Zabawa przez eksperyment w żłobku i przedszkolu.
  • Mini disco – tańce dla dzieci.
  • Pozytywne – proaktywne i reaktywne sposoby radzenia sobie z „trudnymi zachowaniami” u małych dzieci.
 • Wychowawca grupy

  Anna Wejman
  Wykształcenie: wyższe licencjackie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Specjalizacja: Pedagogika resocjalizacyjna.
  • Warsztaty i szkolenia

   • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
   • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
   • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wychowawca grupy

  Aleksandra Najba

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym.

  Warsztaty i szkolenia

  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wychowawca grupy

  mgr Katarzyna Ruta
  Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Kwalifikacje zawodowe:

  • Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach. Specjalizacja Oligofrenopedagogika
  • Wyższa Szkołą w Poznaniu. Specjalizacja: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z logopedią.

  Warsztaty i szkolenia:

  • Państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Terapeuta Zajęciowy.
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza ” kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”.
  • Warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza” trening rozwoju osobistego”.
  • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Starsza pielęgniarka dyplomowana

  Dorota Lorenowicz