• Oferta

  Prezydent Miasta Zabrze w dniu 05.09.2013 r. pod pozycją 6/Z/2013 dokonał wpisu Naszej Akademii do rejestru żłobków prowadzących działalność na terenie Miasta Zabrze.  

  Prywatny żłobek Akademia Małego Smerfa to miejsce, w którym Państwa pociechy znajdą poczucie bezpieczeństwa, kąciki tematyczne oraz ciekawy i urozmaicony plan dnia. Wystrój Akademii przypomina wioskę smerfów, w której panuje rodzinna atmosfera jak w bajce.  Profesjonalna opieka.
  Drodzy Rodzice, chcecie się dowiedzieć, dlaczego swojego Smerfa warto zapisać właśnie do naszego prywatnego żłobka

  1.

  Nasz personel to wykwalifikowana kadra pedagogiczna

  2.

  Innowacyjne i efektywne metody pracy z dziećmi, uczymy się poprzez zabawę. W planie dnia wykorzystujemy elementy najlepszych metod pedagogicznych:
  – zabawa z językiem angielskim.

  Cykl zajęć dla najmłodszych. Nauka odbywa się spontanicznie, poprzez zabawy ruchowe, wierszyki, rymowanki, piosenek oraz zabawy naśladowcze. Celem zajęć jest obcowanie z językiem angielskim. Tematyka dotyczy najbliższego otoczenia dzieci co zwiększa ich zainteresowanie i ułatwia zdobywanie wiedzy.

  – pedagogika Zabawy Klanza, zabawy z chustą.

  Zajęcia z Pedagogiki Zabawy czyli gry i zabawy opierające się na współpracy dzieci, integrują grupę, uczą współdziałania. Klanzę wykorzystujemy do zabaw odprężających, tańca, ruchu a także gry w kolory, pory roku…

  – zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

  To system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci. Główne założenia MRR, to rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała, usprawnienie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu poprzez dotyk i ruch. Dzieci biorące udział w zajęciach stymulują swój rozwój emocjonalny , społeczny oraz poznawczy. Poznają siebie, swoje ciało  oraz własne możliwości. Przeżywają pozytywne emocje, radosną zabawę bez rywalizacji i braku negatywnych ocen. 

  – zajęcia muzyczno-ruchowe.

  Zajęcia te wykorzystują naturalną potrzebę ruchu. Dzieci świadomie i aktywnie przeżywają rytm występujących w zabawach muzycznych. Ćwiczenia te stymulują dzieci do wykorzystywania ruchów uporządkowanych. Kształtują i rozwijają słuch muzyczny. 

  – zabawy logopedyczne.

  Wesołe ćwiczenia aktywizujące ruchowo jamę ustą. Różnorodne zabawy dźwiękonaśladowcze , oddechowe stymulują rozwój aparatu artykulacyjnego, który warunkuje występowanie prawidłowej mowy. Celem tych zajęć jest również wspomaganie rozwoju słownictwa, za pomocą wyliczanek, wierszyków.

  – taniec współczesny z elementami baletu.

  Zajęcia sprzyjające ekspresji emocjonalnej za pomocą tańca . Uwrażliwiają dzieci na zmiany rejestrów, tempa oraz wysokości dźwięków. kształtują pamięć rytmiczną. Poprawiają koordynację oraz sprawność fizyczną.

  – zajęcia plastyczne.

  Celem zajęć jest wyrażanie ekspresji twórczej i emocjonalnej. Rozwijają wyobraźnię i kreatywność. Usprawniają motorykę małą, przygotowując w ten sposób do nauki pisania.

  – dni tematyczne.

  To szczególne dni w życiu akademii. W tych dniach panuje szczególna atmosfera. Przy okazji wspaniałych atrakcji, dzieci uczą się przystosowania do sytuacji społecznych. Uświadamiają sobie, że każda okazja, uroczystość, wydarzenie warunkuje potrzebę odpowiedniego stroju czy zachowania.

  – bajkoterapia.

  Zajęcia z bajkoterapii, polegają na wykorzystaniu bajek do rozwoju społecznego, emocjonalnego oraz relaksacji dzieci. 

  – relaksacja przy muzyce.

  To szczególny czas, w którym dzieci mają możliwość odpoczynku na matach przy muzyce relaksacyjnej. 

   

  3. 

  Autorski program planu dnia dostosowany do wieku, potrzeb oraz umiejętności rozwojowych dzieci

  4.

  Dla bezpieczeństwa i higieny naszych małych Smerfów, wyposażenie Akademii posiada niezbędne certfikaty zgodności oraz atesty. 
  Nasz personel przeszkolony jest w zakresie BHP, pierwszej pomocy oraz posiada aktualne  badania sanitarno-epidemiologiczne. Lokal spełnia wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu

  5.

  Duży, bezpieczny oraz zamykany ogród

  6.

  Atrakcyjne położenie Akademii w Centrum Zabrza, posiadamy własny parking. Bardzo dobry dojazd z Gliwic, Bytomia i Tarnowskich Gór.

  7.

  A przede wszystkim zadowolone i szczęśliwe dzieci.

  Zapraszamy Smerfy w przedziale wiekowym od 1 do 3 lat.

  Trwają zapisy na rok szkolny 2018/2019